Persoonlijk

Om te beginnen sta ik positief in het leven. Denken en doen vanuit de gedachte dat het glas halfvol is. Kortom: uitgaan van kansen! Een andere belangrijke drijfveer is werken aan goede relaties. Zowel in werksituaties als ook privé. Een stabiele thuissituatie is belangrijk en geeft energie.

Begin 2010 zegde ik mijn politieke carrière vaarwel en stapte ik over naar het bedrijfsleven. De laatste jaren werkte ik als interim beleidsadviseur of projectleider bij verschillende gemeenten. Mijn ervaring is dat ik met een of maximaal twee opdrachten tegelijk me als een vis in het water voel. Focus, met een gezonde balans tussen complexe dossiers en tijdsdruk aan de ene kant en het (tijdig) bereiken van resultaten aan de andere kant.

Voor het overige zijn mijn hobby’s zwemmen, wandelen en niet in de laatste plaats mijn gezin met Arja en drie prachtige dochters.