Projecten

4.Peter-de-Regt-097-LR 1130 300
1.-Peter-de-Regt-037-panorama-LR 1130 300
8.-Peter-de-Regt-173-panorama-LR 1130 300

Vanaf 2010 heb ik bij gemeenten verschillende interim-functies vervuld op uiteenlopende beleidsvelden: veiligheid, crisisbeheersing, jeugdhulp, volksgezondheid, sport en de WMO. Bij de interim-functies was ik programmamanager Sociaal Domein, beleidsadviseur, projectleider of verandermanager.

Als zelfstandige werk ik in het Sociaal Domein samen in een klein netwerk van enthousiaste en deskundige adviseurs en projectleiders.

© Copyright - Jos Heukers