Projecten

Vanaf 2010 vervul ik bij gemeenten verschillende interim-functies in het Veiligheidsdomein, Sociaal Domein en het Vastgoeddomein. De interim-functies waren die van beleidsadviseur, programmamanager, projectleider of verandermanager.
In de opdrachten is een rode draad te constateren: politiek gevoelig, strategisch, complex, begeleiden van veranderingen, vele uiteenlopende belangen en het zoeken naar niet altijd voor de hand liggende oplossingen.
Werkwijze en aanpak waren altijd dezelfde: doelgericht, verbinden, samenwerken en oplossingsgericht werken, rekening houdend met de actuele politiek en de bestuurlijke context.